Առևտրային ծրագրի դեմո / փորձնական տարբերակ

Փորձնական տարբերակը նախատեսված է ծրագրի հետ նախնական ծանոթանալու համար։ Այն ընդգրկում է հիմնական ֆունկցաները մեկ բացառությամբ, Ծրագիրը փակելուց գրանցված տվյալները չեն պահպանվում։

Ինչպես տեղադրել դեմո տարբերակը։
1. Տեղադրել Java 8 որը կարող եք բեռնել հետևյալ հղումով: java 8
2. Բեռնել դեմո տարբերակը։ shop.exe

Ընդհանուր տեսքի նկարն է։