Առևտրային Ծրագիր վաճառքներ անելու համար (նաև ՀԴՄ սարքով)

Եթե ՀԴՄ սարքի հետ ցանկանում եք համակցել ապա աջակցում ենք ԱՏԳ կոդերի ճիշտ ընտրության հարցում։

Կարգաբերումներ բաժին, Այս հոլովակում ներկայացնում ենք Ապրանք, Մատակարար, Հաճախորդներ, Ծախսի տեսակներ, Օգտագործողներ բաժինները։
Այս հոլովակում կներկայացնենք Ապրանքի մուտք պարզ եղանակ բաժինը․

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 098 20 51 31

Այս հոլովակում ներկայացնում ենք Ապրանքի մուտք Ընդլայնված բաժինը։ Այս բաժնում կարող ենք տալ ապրանքի կոդ, լիմիտ գին, տեսակ, մատակարար, տուփով, հատիկ, ատգ կոդ դաշտի նկարագրություն։
Այս հոլովակում ներկայացնում ենք ապրանքների մուտքեր բաժինը։ Մանրամասն կներկայացնենք փնտրելու դաշտերը, օրինակ` սկզբնական և վերջնական ամսաթիվ դաշտը։ Նաև կներկայացնենք ժամկետանց բաժինը։ Կստեղծենք նաև մեկ այլ ապրանք ընդլայնված մուտք բաժնով և կտպենք բառկոդ։

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 098 20 51 31

Այս հոլովակով ներկայացնում ենք Վաճառք բաժինը։ Վաճառքը կարելի է իրականացնել նաև փոխանցումով, զեղչով, հաճախորդով։ Կարելի է արագ կոճակ սեղմելով կատարել վաճառք օրինակ` սեղմելով Պաղպաղակ կոճակը։ Հնարավոր է վաճառել նաև պարտքով, բայց այս դեպքում պետք է նշել հաճախորդին։ Կարող եք իմանալ վերադարձվող մանրի չափը։ Կա հնարավորություն նաև վաճառել F10 և F11 ստեղնաշարի միջոցով։
Այս հոլովակում ներկայացնում ենք Վաճառքներ բաժինը։ Կներկայացնենք փնտրելու դաշտերը օրինակ սկզբնական վերջնական ամսաթվերը, տեսնել օգուտը, Նաև կներկայացնենք ըստ կտրոներ բաժինը

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 098 20 51 31

Այս հոլովակում կներկայացնենք Դուրսգրում բաժինը: նախատեսված է ապրանքի քանակի ելք։ կարող եք նշել պատճառը թե ինչ պատճառով է տեղի ունեցել դուրսգրումը։ Նաև կներկայացնենք դուրսգրումների պատմություն բաժինը փնտրելու դաշտերով
Այս հոլովակով կներկայացնենք Պարտքեր բաժինը։ Կկատարենք պարտքով վաճառք այնուհետեվ պարտքեր բաժնում կտեսնենք պարտքատերերի ցուցակը։ Կատարենք պարտքի մարում։ Կներկայացնենք նաև պարտքերի մարում բաժինը որը նախատեսված է մարումների պատմությունը դիտելու համար

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 098 20 51 31

Այս հոլովակով ներկայացնում ենք Փնտրել բաժինը։ Այս բաժինը նախատեսված է դիտել ապրանքի մնացորդը քանակով, գնած գնով և վաճառքի գնով։ Արտահանել ֆայլ, տեսնել լիմիտները թե որ ապրանքներն են վերջանում։
Այս հոլովակում ներկայացնում ենք Ծախսեր և գումարային շարժ բաժինը։ Կգրանցենք ծախսի տեսակներ օրինակ կոմունալ հարկային և կտեսնենք թե որքան ծախսեր ունենք ամսվա / տարվա կտրվածքով։ Այնուհետև կներկայացնենք գումարային ելք և մուտք հնարավորությունը որը նախատեսված է խանութի գումարային ելքը և մուտքը հսկելու համար