Խանութի ծրագիրը չի միանում

Եթե չի միանում խանութի ծրագիրը ապա խորհուրդ է տրվում ստուգել հետևյալ քայլերը

1. Ստուգել http://127.0.0.1/shop_2020/ հասցեն

2. Ստուգել արդյոք միացած է wampserver հետևյալ քայլերով
ա) ժամի կողքը գտնել wampserver նշանը

բ) Եթե wampserver նշանը չկա, ապա պետք է միացնել այն