Ինչպես վերականգնել ծրագիրը:

Եթե ձեր համակագիչը փչացել է, բայց ունեք հնարավորություն վերականգնել բոլոր ֆայլերը, ապա կարող եք վերականգնել ծրագիրը:

1. պետք է գտնել "wamp" Folder այն լինելու է կամ c:\wamp կամ d:\wamp
գտնելուց հետո այն տեղափոխեք մեկ այլ տեղ, կամ փոխեք wamp ֆոլդեռի անունը wamp_old-ով:

2. պետք է համուզված լինել որ wamp ծրագիրը ինստալացիա եղած չէ ձեր համակարգիչում, դրա համար նայեք ADD/REMOVE Programs որտեղ երեվում է համակարգիչում ինստալացիա եղած բոլոր ծրագրերը: Եթե կա ջնջեք:
Նայեվ համուզվեք որ c:\ կամ d:\ չկա "wamp" ֆոլդեռ: Եթե կա տեղափոխեք մեկ այլ տեղ, կամ փոխեք wamp ֆոլդեռի անունը wamp_old-ով:

3. պետք տեղադրել(install) wamp ծրագիրը բեռնել wamp հետո հետևյալ կերպ:

4. wamp տեղադրելուց(install) հետո պետք է լինի c:\wamp կամ d:\wamp

5. wamp պետք է անջատել: Ներքեվի հատվածում, ժամի կողքից գտնում եք wamp-ը այն սև գույնի կիսակլօր է, պետք է սեղմել նրա վրա


այժմ սեղմեք stop all services

6. Անենք այպես որ ունենանք հին wamp ֆօլդեռը որի անունը դրել էինք wamp_old և նոր ինստալ եղած wamp լինեն իրար կողք c:\ կամ d:\ մեջ, հետևյալ պատկերի նման

7. wamp անունը փոխենք դնենք wamp_orginal իսկ wamp_old անուն դնենք wamp հետևյալ պատկերի նման

8. wamp պետք է միացնել: Ներքեվի հատվածում, ժամի կողքից գտնում եք wamp-ը այն սև գույնի կիսակլօր է, պետք է սեղմել նրա վրա


այժմ սեղմեք start all services

9. Ստուգեք տեսեք աշխատում է ծրագիրը, լոգին լինում է?: