Ինչպես վերականգնել ծրագիրը:

Եթե լույսի տատանում է եղել ու ծրագիրը բացում է սակայն չեք կարում Վաճառք անել կամ Մուտք

1. պետք է բացել հիմնական մուտքի էջը։ տես նկար

2. պետք է մկնիկով սեխմել Authorization գրածի վրա

3. պետք է բացվի նոր էջ

4. Եթե վաճառք չեք կարողանում անել ապա սեղմեք Repair Sale

5. Եթե մուտք չեք կարողանում անել ապա սեղմեք Repair Storage insert


Եթե Չի բացվում 3․կետում նշված էջը, ապա http://localhost:81/phpmyadmin/ էջի օգնությամբ վերականգնել համապատասխան table -ը