Ծառայություններ

Մենք իրականացնում ենք բիզնես պրոցեսների ծրագրավորում։ Մենք ունենք բազմամյա փորձ, Նոր լուծումների նախագծման, ծրագրավորման և ներդրման ոլորտում։ Աջակցում ենք նաև անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռք բերման հարցում։

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել +374 98 205 131

Նոր ծրագրային լուծումների Խորհրդատվություն։

Մենք պատրաստ ենք մեր փորձը առաջարկել ձեր ՏՏ լուծումների համակարգի զարգացման և կառավարման վերաբերյալ:
Մենք տրամադրում ենք ՏՏ լուծումներ, որոնք բարձրացնում են սպասարկումը, մատչելիությունը և արդյունավետությունը:
Նոր տեխնոլոգիան ավելի մեծ ներուժ է ընկերությունների և կազմակերպությունների համար: Դուք կստանաք առավելագույն արդյունավետություն թվայնացնելով ինչպես ներքին աշխատանքային գործընթացները, այնպես էլ հաճախորդների հետ փոխգործակցությունները:

 

Բիզնես պրոցեսների վերլուծություն և անհրաժեշտ լուծումների նախագծում։

Մենք պարզում ենք և փաստաթղթավորում ենք ձեր ընկերության պահանջները ըստ բիզնես գործընթացների:
Բիզնես գործընթացների ճիշտ վերլուծությունը և փաստաթղթավորումը հանդիսանում է հիմք լավ ծրագրային ապահովում ստեղծելու համար։
Այս փուլում անհրաժեշտ է, որ տվյալ վերլուծությունը մատչելի և ընդունելի թե բիզնես կողմի և թե ծրագրավորողների համար։

 

Նախագծված լուծումների ծրագրավորում և թեստավորում։

Մենք առաջարկում ենք արդեն իսկ նախագծված լուծումների հիման վրա կազմված փաստաթղթի (տեխ առաջադրանքի) հիման վրա ծրագրավորում։ Մեր ծրագրավորողների թիմը հնարովրինս սեղմ ժամկետներում իրականացնում է ծրագրային ապահովման իրականացում և այն լիովին համապատասխանելու է տեխնիկական առաջադրանքին։ Այնուհետև թեստավորողների թիմի կողմից ստուգվում է ստեղծված ծրագրային ապահովման համապատասխանությունը տեխ առաջադրանքին։ Դրանից հետո ստուգվում է հուսալիությունը, արագագործությունը և մատչելիությունը։

 

Ծրագրային լուծումների տեղադրում և բիզնես պրոցեսիների հետ ադապտացիա։

Մենք առաջարկում ենք մեր կողմից կազմված ծրագրային ապահովման ներդնումը բիզնես միջավայրում։ Այս փուլը իրենից ներկայացնում է ծրագրային ապահովման տեղադրումը բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներում (համակարգիչներ, հեռախոսներ, պլանշետներ)։ Եթե անհրաժեշտ է լոկալ ցանցի նախագծում և ծրագրի ցանցային աշխատանքի կազմակերպում։ Բիզնես պրոցեսի ադապտացիան իրենից ներկայացնում է աշխատողների հետ դասընթացների կազմակերպում ինչպես նաև ծրագրային ապահովումով աշխատելու առավելությունունների ուսուցում։

 

Արդեն իսկ ներդրված ծրագրերի ընթացիկ սպասարկում։

Մենք առաջարկում ենք մեր կողմից կազմված ծրագրային ապահովման սպասարկում։ Սպասարկումը իրենից ներկայացնում է ծրագրի անխափան աշխատանք։ Ժամանակի ընթացքում առաջացած խնդիրների, թերությունների շտկում։ Նաև ծրագրային թարմացումներ։